Elektronická knižnica

  • Linkešová, Mária – Paveleková, Ivona: Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. ISBN 978­‑80­‑8082­‑170­‑8: ikona1. časť, 4,46 MB (4,25 MiB), 23. 7. 2008 ikona2. časť 1,10 MB (1,05 MiB), 23. 7. 2008

  • Súbor multimediálnych pomôcok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)… obsahuje: 
    Martinkovičová, Mária – Reguli, Ján: Aditíva v potravinách – nevyhnutnosť alebo hrozba? Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006. ISBN 80­‑8082­‑082­‑1; 
    Melicherčík, Milan – Melicherčíková, Danica: Chemické prvky v ľudskom organizme. [on‑line]. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006. ISBN 80­‑8082­‑083­‑X; 
    Ganajová, Mária: Chémia v kuchyni. [on‑line]. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006. ISBN 80­‑8082­‑080­‑5; 
    Ganajová, Mária: Chémia vybraných potravín. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006. ISBN 80­‑8082­‑081­‑3.