Dátum: 26. 3. 2024, minulý mesiac

Autor: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.
Recenzenti: PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
  Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Vydavateľ: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok: 2024 
 
  • ISBN 978­‑80­‑568­‑0637­‑1
https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0637­‑1/​2024 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Abstrakt:

Táto učebnica ponúka komplexný úvod do tvorby webových stránok s využitím jazykov HTML a CSS. Je určená predovšetkým pre (budúcich) učiteľov, ktorí sa potrebujú alebo chcú naučiť základy jazykov HTML a CSS, dva základné jazyky používané pri tvorbe webových stránok. Úvod poskytuje komplexný pohľad na HTML, od jeho histórie, cez základnú syntax, význam kódovania až po prepojenie s CSS s cieľom poskytnúť čitateľom pevný základ ich ďalšieho rozvoja. Ďalšie kapitoly sú venované praktickým aspektom tvorby HTML dokumentov, rozširovaniu vedomostí o HTML značkách, základom CSS, tvorbe jednoduchých webových stránok a pokročilejšiemu využitiu jazykov HTML a CSS vo webovom dizajne. Učebnica je zameraná na prax a ponúka čitateľom možnosť rozvíjať svoje schopnosti vytváraním funkčných, esteticky príjemných a správne štruktúrovaných webových stránok.

Kľúčové slová:

HTML, CSS, webové stránky, tvorba webových stránok, webový dizajn, kaskádové štýly, značkovací jazyk, štruktúra, vzhľad, funkčnosť.