Základy programovania v Pythone

Pavol Daňo


Dokument na prevzatie vo formáte PDF
(3,27 MB / 3,11 MiB)

Textové súbory k príkladom a úlohám, na ktoré sa odkazujeme v kapitole 11 a multimediálne súbory k hre Logik v kapitole 13 sa nachádzajú na nasledujúcich odkazoch:

V prípade akýchkoľvek otázok k učebnici kontaktujte autora prostredníctvom e‑mailovej adresy: pavoldano321@gmail.com.

© 2023, Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto učebnice nesmie byť v akejkoľvek forme
publikovaná ani kopírovaná bez písomného súhlasu vydavateľa.