Dátum: 21. 8. 2019, pred piatimi rokmi

Sondy do vyučovania literatúry

Authors:

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

Reviewers:

prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD.
doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.

Edited by:

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

Proofreading:

Phil Le Mottée

Typographical correction:

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.

Published by:

University of Trnava
First edition, 2018
 
ISBN 978­‑80­‑568­‑0149­‑9
https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0149­‑9/​2018 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Prevziať publikáciu

obrázok

Prevziať publikáciu

 
  


Úplný odkaz na prevzatie: https://pdf.​truni.​sk/​download?​monografie/​pokrivcak­‑ea­‑return­‑to­‑the­‑text­‑2018.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Vedecké monografie. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Na túto stránku smeruje aj alternatívna adresa: https://pdf.​truni.​sk/​monografie/​pokrivcak­‑ea­‑return­‑to­‑the­‑text­‑2018/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)