Dátum: 9. 3. 2024, minulý mesiac

Autori: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.
Recenzenti: prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. 
doc. PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.
Vydavateľ: Trnavská univerzita v Trnave
Rok: 2024 
 
  • ISBN 978­‑80­‑568­‑0635­‑7
https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0635­‑7/​2024 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Abstrakt:

Študijná pomôcka je určená študentom bakalárskeho štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry (v kombinácii alebo jednoodborové štúdium). Jej cieľom je v prvom rade pomôcť autorom bakalárskych prác zorientovať sa v súčasnej legislatíve a univerzitných smerniciach a tiež poskytnúť praktické návody, ako sa vysporiadať s jednotlivými fázami tvorby a obhajoby bakalárskej práce.

Študijná pomôcka:

  • sumarizuje a zjednocuje ostatné univerzitné a fakultné dokumenty a smernice,
  • spresňuje pravidlá písania záverečnej práce v anglickom jazyku (fakultné a univerzitné smernice uvádzajú len pravidlá platné pre slovenčinu a slovenský akademický diskurz),
  • prináša prehľad najčastejších chýb, ktoré rok čo rok pozorujeme u našich študentov, s návodmi na ich odstránenie,
  • detailne opisuje priebeh obhajoby BP na našej katedre a prináša užitočné námety, ako môžete túto fázu štátnej skúšky splniť efektívne a dôstojne,
  • podrobne sa venuje aj aktuálnym etickým aspektom tvorby BP a ako prvá medzi podobnými príručkami spresňuje pravidlá používania generatívnej umelej inteligencie (napr. ChatGPT),
  • prináša návod postupu aj pre tých študentov, ktorí by chceli výsledky svojej bakalárskej práce publikovať v odborných alebo vedeckých publikáciách.