Informácie pre študentov

Stránkové hodiny na študijnom oddelení sú v pondelok – piatok od 9:00 do 11:00.

 

 

 

 


28. 10. 2022, predminulý rok

Vážení študenti/študentky, podľa harmonogramu sú pre Vás do konca zimného semestra pripravené nasledujúce…čítať viac »

11. 10. 2022, predminulý rok

Dovoľujeme si Vás informovať, že termín podávania žiadostí o štipendijné pobyty udeľované na základe…čítať viac »

19. 8. 2022, predminulý rok, aktualizované: 23. 8. 2022, predminulý rok

Pedagogická prax nadväzuje na priebežnú prax teórie a praxe vyučovania…čítať viac »

22. 10. 2021, pred tromi rokmi

Vážení študenti/študentky externého štúdia, podľa harmonogramu sú pre Vás do konca zimného semestra pripravené…čítať viac »

29. 9. 2021, pred tromi rokmi

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia v AR 2020/2021 si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení…čítať viac »

29. 8. 2021, pred tromi rokmi

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou aktuálne otvoreného Stážového programu v rámci zimného semestra …čítať viac »

10. 9. 2021, pred tromi rokmi

Milí absolventi, dovoľujem si Vám oznámiť, že diplomy o absolvovaní štúdia Vám odovzdáme 28. 9. 2021…čítať viac »

25. 8. 2021, pred tromi rokmi

Dovoľujeme si Vás informovať o novom trojmesačnom bezplatnom programe pre mladých ľudí vo veku 17 – …čítať viac »

21. 7. 2021, pred tromi rokmi

Kariérový poradca na fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky dotýkajúce sa kariérového…čítať viac »

1. 6. 2021, pred tromi rokmi, Trnava

Unikátny štipendijný program Nádvorie Kampus, ktorý dáva mladým ľuďom možnosť získať od školy viac ako…čítať viac »

25. 5. 2021, pred tromi rokmi

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 6. 6. 2021. odporúčam preštudovať Vyhláška rektora Trnavskej…čítať viac »

25. 5. 2021, pred tromi rokmi

Slovak English Vážená študentka, vážený študent, dovoľujem si preposlať Vám informáciu od Slovenskej…čítať viac »

20. 5. 2021, pred tromi rokmi

Deň ukončenia poslednej štátnej skúšky je posledný deň štúdia. Potvrdenie o absolvovaní štúdia Vám pošleme…čítať viac »

Zoznam používaných skratiek AR – akademický rok Bc. – 1. stupeň (štúdia) …čítať viac »

1. 5. 2021, pred tromi rokmi

Pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sme v tomto akademickom roku priniesli možnosť…čítať viac »

28. 4. 2021, pred tromi rokmi

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety zimného semestra…čítať viac »

26. 4. 2021, pred tromi rokmi, aktualizované: 30. 4. 2021, pred tromi rokmi

(presný dátum Vašej skúšky nájdete v MAISe v máji 2021) dátum 14. 5.       M Mgr…čítať viac »

8. 3. 2021, pred tromi rokmi

Rovnako ako počas minulých sezón, sa opäť otvára možnosť registrácie na e‑športovom podujatí konanom…čítať viac »

10. 9. 2020, pred štyrmi rokmi

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na akademický rok 2021/2022 Typ štipendijného programu…čítať viac »

10. 4. 2018, pred niekoľkými rokmi

Buddy študenti sa starajú o prichádzajúcich Erasmus študentov. Starostlivosť spočíva v prvých dňoch v…čítať viac »