Dátum: 10. 9. 2021, pred tromi rokmi

Milí absolventi,

dovoľujem si Vám oznámiť, že diplomy o absolvovaní štúdia Vám odovzdáme 28. 9. 2021. O spôsobe a mieste odovzdania Vás, vzhľadom na meniace sa podmienky COVID automatu, budeme včas informovať.

Ďakujem za pochopenie

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty