Dátum: 25. 5. 2021, pred tromi rokmi

Vážená študentka, vážený študent,

dovoľujem si preposlať Vám informáciu od Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo ohľadom možnosti zapojiť sa do celoslovenského prieskumu študentskej spokojnosti – Akademická štvrťhodinka. V týchto dňoch ste dostali osobný unikátny odkaz na dotazník do Vašej e‑mailovej schránky. Ak ste ho v maile nenašli:

  • pozrite si spam/kôš,
  • ak nie je ani tam, tak použite tento odkaz, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • ak máte s prístupom k dotazníku problémy, obráťte sa na SAAVŠ adresa elektronickej pošty.

Cieľom dotazníka je zmapovať pohľady vysokoškolákov na I. a II. stupni štúdia/v spojenom štúdiu na výučbu a podmienky na ich škole. Vďaka dotazníku získame od Vás spätnú väzbu, ako zlepšiť výučbu a podmienky štúdia na našej škole. Dotazník zároveň môže poukázať na systémové nedostatky, ktorých nápravu budeme môcť spolu so SAAVŠ požadovať u štátnych inštitúcií.

Prečo teda vyplniť dotazník?

  • Reálny dopad. Podnety od študentov budú jedným z podkladov pri posudzovaní kvality vzdelávania na VŠ v rámci akreditácie. Akreditačná agentúra bude sledovať, ako vysoká škola pracuje so spätnou väzbou od študentov.
  • Dozviete sa výsledky. Výsledky prieskumu bude akreditačná agentúra verejne komunikovať v júni. Dozviete sa, ako dopadla naša aj ostatné školy.
  • Anonymita. Všetky odpovede sú dôverné a anonymizované. Nemusíte sa báť postihu za kritický názor.
  • Odmeny. Okrem dobrého pocitu všetci študenti získajú odmenu a vyžrebovaní šťastlivci aj ďalšie zaujímavé vecné ceny.
  • Trvá iba 15 min. Vyplnenie dotazníka zaberie zhruba štvrť hodiny. Preto sme ho nazvali Akademická štvrťhodinka.

Čím viac vyplnených dotazníkov, tým budú mať jeho výstupy väčšiu dôveryhodnosť a silu. Preto neváhajte povzbudiť aj vašich kolegov – študentov a študentky – k vyplneniu dotazníka. Každý by si mal nájsť svoj unikátny odkaz vo svojej e‑mailovej schránke – odkaz na dotazník nie je možné použiť na viacnásobné vyplnenie. Ak ste odkaz nedostali, použite tento odkaz. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Čas na vyplnenie dotazníka je do 30. mája.

Viac informácií nájdete na prieskum.saavs.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Vopred vďaka za vašu účasť!

Pekný deň!