Dátum: 20. 5. 2021, pred tromi rokmi

Deň ukončenia poslednej štátnej skúšky je posledný deň štúdia.

Potvrdenie o absolvovaní štúdia Vám pošleme zo študijného oddelenia na e‑mailovú adresu tvu.sk. Do 7. kalendárnych dní od absolvovania poslednej štátnej skúšky je potrebné sa hlásiť na príslušných úradoch a zariadiť sa podľa ich pokynov.

Po ukončení štúdia Vám neplatí ISIC.

Bakalári, ktorí majú prihlášku na magisterské štúdium, budú znovu študentmi od 1. 9. 2021.