Dátum: 26. 4. 2021, pred tromi rokmi, aktualizované: 30. 4. 2021, pred tromi rokmi

(presný dátum Vašej skúšky nájdete v MAISe v máji 2021)

dátum
14. 5.       M Mgr.            
17. 5.     UPV Mgr. SJ Mgr. PP Mgr.         H Bc.
18. 5. Bio Mgr. Ch Mgr. UPV Mgr. SJ Mgr. AJ Mgr.         H Bc.
19. 5. Bio Mgr.   UPV Mgr.             H Bc.
20. 5. AJ Mgr.   UPV Mgr. NJ Mgr. Inf Mgr.     EV Mgr.    
21. 5.     UPV Mgr.              
24. 5. Bio Bc.   SJ Bc. M Bc.       EV Bc. VU Mgr. + Bc.  
25. 5. Inf Bc.   SJ Bc. AJ Bc. SPV Mgr.     SPV Mgr.    
26. 5. Ch Bc.   NV Bc.   SPV Mgr.     SPV Mgr.    
27. 5.       NJ Bc. AJ Bc.          
28. 5.                 PVU Mgr.  
31. 5.     PEP Bc. PEP Bc.            
1. 6.     PEP Bc. PEP Bc. AJJ Bc.       AVU Bc.  
2. 6.     PEP Bc. PEP Bc.            
3. 6.     PEP Bc. PEP Bc. AJJ Bc.       AVU Bc.  
4. 6.     PEP Bc. PEP Bc.            
7. 6. M Mgr.   PEP Bc. PEP Bc. SJ Mgr.          
8. 6. Bio Mgr. Ch Mgr. PEP Bc. PEP Bc. SPV Bc. AJJ + AJ Mgr. SJ Mgr. SPV Bc.    
9. 6.     PEP Bc. PEP Bc. SPV Bc.     SPV Bc.    
10. 6. NJ Mgr. AJJ + AJ Mgr. PEP Bc. PEP Bc. SPV Bc.     SPV Bc.    
11. 6.     PEP Bc. PEP Bc.       EV Mgr. VU Mgr. + Bc.  
14. 6. Bio Bc.   SJ Bc. Inf Bc. + Mgr.           H Bc.
15. 6.     SJ Bc.   AJ Bc.          
16. 6. Ch Bc.   SJ Bc. M Bc. AJ Bc.          
17. 6.       NJ Bc.       EV Bc.    
18. 6.                    
22. 6.       AJ PhD. RŠ AJ          
23. 6.         SJ PhD.          
24. 6.         SJ PhD.          
6. 7.         RŠ AJ          

 

Vysvetlivky:

Mgr.  –  magisterské skúšky      AJ  –  anglický jazyk (kombinačné štúdium)      SPV  –  sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Bc.  –  bakalárske skúšky M  –  matematika PEP  –  predškolská a elementárna pedagogika
Bc. + Mgr.  –  spojené bakalárske a magisterské skúšky Inf  –  Informatika UPV  –  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Ch  –  chémia NV  –  náboženský výchova AVU  –  animácia výtvarného umenia
Bio  –  biológia EV  –  etická výchova PVU  –  pedagogika výtvarného umenia
NJ  –  nemecký jazyk VU  –  výtvarné umenie/výtvarná výchova AJJ  –  anglický jazyk (jednoodborové štúdium)
SJ  –  slovenský jazyk H  –  história RŠ AJ  –  rozširujúce štúdium anglického jazyka