Dátum: 11. 10. 2022, predminulý rok

Dovoľujeme si Vás informovať, že termín podávania žiadostí o štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 18 krajín sveta bol zmenený.

V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledujúce typy pobytov:

 • študijné pobyty,
 • výskumné pobyty,
 • prednáškové pobyty 
  a
 • letné jazykové školy.

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 18 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a dotýka sa nasledujúcich krajín:

 • Belgicko,
 • Bielorusko,
 • Bulharsko,
 • Česko,
 • Čína,
 • Egypt,
 • Grécko,
 • Chorvátsko,
 • Izrael,
 • Kazachstan,
 • Maďarsko,
 • Moldavsko,
 • Poľsko,
 • Rumunsko,
 • Severné Macedónsko,
 • Slovinsko,
 • Srbsko
 • a Ukrajina.

V nasledujúcej tabuľke nájdu záujemcovia o štipendijné pobyty prehľad krajín a všetkých štipendijných ponúk zoradených v abecednom poradí spolu s webovými odkazmi, ktoré majú zmenenú uzávierku podávania žiadostí na 29. november 2022 do 16.00 hod.:

Belgicko Belgicko – letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Belgicko – letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Belgicko – letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Belgicka otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Bielorusko Bielorusko – 1­‑ až 2­‑semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Bielorusko – 1­‑ až 10­‑mesačný výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bieloruska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Bulharsko Bulharsko – 5­‑mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Bulharsko – 1­‑ až 10­‑mesačný postgraduálny a výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Bulharsko – letný kurz bulharského jazyka otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bulharska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Česko Česko – študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Česko – študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Česko – letná škola slovanských štúdií (1 mesiac) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Česko – prednáškový a výskumný povyt (1 – 14 dní) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Česka otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Čína Čína – ročný študijný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Čína – ročný výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Číny otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Egypt Egypt – 3­‑ až 5­‑mesačný študijný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Egypt – 3­‑ až 5­‑mesačný výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Egypt – krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Egypt – 2­‑ až 6­‑mesačný dlhodobý vedecký pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Egypt – kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Egypta otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Grécko Grécko – 5­‑ až 10­‑mesačný výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Grécko – letný kurz modernej gréčtiny otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Grécko – krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Grécka otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Chorvátsko Chorvátsko – semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Chorvátsko – študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Chorvátsko – letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Chorvátsko – prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Chorvátska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Izrael Izrael – 8­‑mesačný študijný alebo výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Izrael – letný kurz modernej hebrejčiny otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Izraelu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Kazachstan Kazachstan – 3­‑ až 10­‑mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Kazachstan – 3­‑ až 10­‑mesačný výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Kazachstanu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Maďarsko Maďarsko – 5­‑ až 10­‑mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Maďarsko – 1­‑ až 10­‑mesačný doktorandský pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Maďarsko – 5­‑ až 20­‑dňový krátkodobý pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Maďarsko – 1­‑ až 3­‑mesačný výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Maďarsko – letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Maďarska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Moldavsko Moldavsko – 3­‑ až 10­‑mesačný stážový a študijný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Moldavsko – 5­‑ až 10­‑mesačný študijný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Moldavska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Poľsko Poľsko – semestrálny študijný pobyt – polonistika otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Poľsko – semestrálny študijný pobyt – iné odbory otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Poľsko – 1­‑ až 3­‑mesačný výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Poľsko – 1­‑ až 10­‑mesačný výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Poľsko – letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Poľska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Rumunsko Rumunsko – 5­‑ až 10­‑mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Rumunsko – 3­‑ až 10­‑mesačný vedecký alebo výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Rumunsko – letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rumunska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Severné Macedónsko Severné Macedónsko – študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Severného Macedónska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Slovinsko Slovinsko – 3­‑ až 10­‑mesačný študijný alebo výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Slovinsko – letná škola a seminár slovinského jazyka otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Slovinska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Srbsko Srbsko – 3­‑ až 9­‑mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Srbsko – letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Srbsko – prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Srbska otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
Ukrajina Ukrajina – 1­‑ až 10­‑mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Ukrajina – 1­‑ až 10­‑mesačný výskumný pobyt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Ukrajina – seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať na Ukrajinu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).