Dátum: 28. 10. 2022, predminulý rok

Vážení študenti/študentky,

podľa harmonogramu sú pre Vás do konca zimného semestra pripravené nasledujúce termíny záverečných štátnych skúšok, ktoré sa budú konať prezenčne.

Ak splníte podmienky na ukončenie štúdia a chcete sa zúčastniť štátnic, tak sa môžete prihlásiť doručením vypísanej a podpísanej prihlášky v stanovaných termínoch. Prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na študijné oddelenie.

Záverečná práca sa nahráva do EZP a ovzdáva sa 1 ks v tlačenej forme na sekretariát katedry (stačí hrebeňová väzba). Po nahratí práce do EZP odovzdáte na sekretariát katedry pre Váš študijný program: analytický list, licenčnú zmluvu, protokol o kontrole originality, vytlačený do časti „PLAIN text dokumentu na kontrolu.“ Prácu a doklady je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát katedry.

termín ŠS nahratie diplomovej práce do EZP* doručenie prihlášky na študijné oddelenie skúškové obdobie štátna skúška bude v týždni
1. do 19. 12. 2022 do 19. 12. 2022 do 11. 1. 2023 od 25. 1. do 31. 1. 2023
2. do 13. 1. 2023 do 13. 1. 2023 do 18. 1. 2023 od 6. 2. do 10. 2. 2023

* EZP = evidencia záverečných prác – informácie nájdete tu.

Prihláška na ŠS pre študentov v Mgr. stupni štúdia. Termíny ŠS si pozrite v harmonograme na ZS AR 2022/2023.

Študijná referentka – Mgr. Viera Krajčovičová