Dátum: 28. 4. 2021, pred tromi rokmi

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety zimného semestra na celý akademický rok 2021/2022 (čiže si musia prepnúť ZS a LS) a ak budú v akademickom roku 2021/2022 v poslednom roku štúdia aj predmety štátnej skúšky a záverečnú (resp. diplomovú) prácu s obhajobou.

Povinné predmety odporúčam vybrať všetky, ktoré sú určené pre prislúchajúce obdobie štúdia.

Pri výbere povinne voliteľných predmetov je nevyhnutné sledovať minimálnu požiadavku na ich počet (v prípade, že máte v študijnom programe uvedené aj skupiny povinne voliteľných predmetov), ako aj získané kredity počas štúdia (informácia o minimálnej požiadavke za PV predmety je uvedená aj v oznamoch v MAISe, ale aj na stránke v časti informácie pre študentov, študijné programy) podľa prislúchajúceho akreditačného spisu.

Výberové predmety len dopĺňajú celkový počet získaných kreditov, odporúčam vyberať si ich až po prepočítaní celkového súčtu kreditov za celé štúdium.

Predmety sa otvárajú, len ak má o nich záujem minimálne 15 študentov (v dennej forme štúdia), resp. 30 študentov (v externej forme štúdia). Toto sa neaplikuje iba pre predmety z odporúčaného študijného plánu, keď celkový počet študentov je nižší. Ak Vám predmet bude zamietnutý v prvom kole (najčastejšie kvôli nedostatočnému záujmu), po porade so študijným poradcom si ho zvoľte opäť v druhom kole, alebo si miesto neho vyberte iný ponúkaný predmet z prislúchajúcej skupiny.

Nezabudnite si vyberať predmety aj pre zimný aj pre letný semester (zmenou obdobia štúdia v MAISe)‼

1. kolo zápisu predmetov

 • Príprava 1. kola zápisu. 
  30. 4. 2021 od 8:00 hod. do 10. 5. 2021 do 7:59 hod. (prodekan pre študijné záležitosti, katedroví správcovia MAIS).
 • 1. kolo zápisu predmetov. 
  10. 5. 2021 od 8:00 hod. do 17. 5. 2021 do 7:59 hod. (študenti si vyberajú predmety v systéme MAIS).
 • Vyhodnotenie 1. kola zápisu. 
  17. 5. 2021 od 8:00 hod. do 28. 5. 2021 do 16:00 hod. (prodekan pre študijné záležitosti + vedúci katedier).

2. kolo zápisu predmetov

 • Príprava 2. kola zápisu. 
  31. 5. 2021 od 8:00 hod. do 7. 6. 2021 do 7:59 hod. (prodekan pre študijné záležitosti, katedroví správcovia MAIS).
 • 2. kolo zápisu predmetov. 
  7. 6. 2021 od 8:00 hod. do 15. 6. 2021 do 7:59 hod. (študenti si vyberajú predmety v systéme MAIS).
 • Vyhodnotenie 2. kola zápisu. 
  15. 6. 2021 od 8:00 hod. do 25. 6. 2021 do 16:00 hod. (prodekan pre študijné záležitosti + vedúci katedier).