Dátum: 8. 3. 2021, pred tromi rokmi

Rovnako ako počas minulých sezón, sa opäť otvára možnosť registrácie na e‑športovom podujatí konanom počas letného semestra 2020/2021. V minulej sezóne bolo zapojených vyše 450 študentov z 11 univerzít z celého Slovenska.

Organizátori tohto podujatia pozývajú študentov našej univerzity, aby sa zapojili. Už druhým rokom sa usilujú budovať univerzitný e‑šport, spoluprácu medzi viacerými univerzitami a poskytnúť študentom možnosť reprezentovania svojej alma mater aj v tomto prostredí.

Do novej sezóny pripravili množstvo zmien, ktoré zahŕňajú nové súťaže, nové formy cien a množstvo ďalšieho. Veríme, že aj študenti našej univerzity prejavia záujem o tieto aktivity a potešia sa tomu, že naša univerzita sa zapája v oblasti, ktorá je im blízka a v ktorej sa môžu zdokonaľovať.

Registráciu nájdete tu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)