Dátum: 29. 9. 2021, pred tromi rokmi

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia v AR 2020/2021 si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení počas úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

Iný čas prevzatia diplomov si dohodnite individuálne mailom so svojou študijnou referentkou.

Doklady si prevezmete osobne alebo môžete dať úradne overené splnomocnenie poverenej osobe na prevzatie diplomu.

Pri preberaní dokladov je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia OTP – rúško, vlastné pero.