Dátum: 25. 5. 2021, pred tromi rokmi

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 6. 6. 2021.

Študent nahráva prihlášku cez systém MAIS, vytlačí ju a podpíše. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami – o vzdialenosti, časovej dostupnosti (potvrdenie o km a čase môže doložiť – cestovný poriadok z internetu), sociálnych, zdravotných aspektoch a mimoškolských aktivitách pošle poštou na adresu:

  Študijné oddelenie, 
Pedagogická fakulta, 
Priemyselná 4, 918 43  Trnava