Študijné oddelenie

Pracovník Pracovná pozícia Miestnosť Klapka E‑mail
Ing. Ľubica Cepková vedúca študijného oddelenia 330 525 adresa elektronickej pošty
Ing. Andrea Ferenčíková študijná referentka 330 525 adresa elektronickej pošty
Mgr. Andrea Doková študijná referentka 331 b 567 adresa elektronickej pošty
Mgr. Viera Krajčovičová študijná referentka 331 b 580 adresa elektronickej pošty
Mgr. Pavlína Šantavá študijná referentka 331 b 570 adresa elektronickej pošty
Mgr. Ľubica Valčuhová študijná referentka 331 b 526 adresa elektronickej pošty

Stránkové hodiny na študijnom oddelení sú v pondelok – piatok od 9:00 do 11:00.

Nie je známy žiadny termín zatvorenia študijného oddelenia.

 

Rozdelenie študentov podľa ročníkov, stupňa, formy štúdia a podľa študijných programov.


Sociálne štipendium

Doklady na sociálne štipendium – žiadosť a doklady 
je potrebné vložiť do obálky a poslať poštou na:

Mgr. Ľubica Valčuhová 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava