Dátum: 1. 5. 2021, pred tromi rokmi

Pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sme v tomto akademickom roku priniesli možnosť zapojiť sa do medzinárodného vzdelávacieho programu MyMachine. Program, ktorý vznikol v roku 2008 v Belgicku, je dnes rozšírený v deviatich krajinách sveta a ocenený cenou HundrED.

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady – vysnívané vynálezy detí. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci všetkých troch úrovní vzdelávacieho systému: základných, stredných odborných a vysokých škôl. Deti na základných školách si vysnívajú svoje vynálezy, študenti vysokých škôl pripravia koncepty riešenia a stredoškoláci vyrobia prototypy týchto vynálezov. Vynálezy sú potom deťom slávnostne odovzdané na koncoročnej výstave v Košiciach, kde si deti odskúšajú všetky vynálezy, na ktoré sa v ten ročník pracovalo.

Na západnom Slovensku koncepty riešení detských vynálezov pripravujú študenti Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Pri práci s deťmi im v tomto ročníku pomáhali aj študentky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Budúce pedagogičky pomohli premeniť detské sny na skutočnosť

Študentky viedli v októbri tvorivé workshopy s deťmi na prvom stupni základných škôl. Spolu so študentmi Strojníckej fakulty STU dali deťom zadanie nakresliť svoj vysnívaný vynález, ktorý na svete ešte nie je, je užitočný a pomáha deťom alebo komukoľvek inému.

Po tom, čo sa študenti STU pustili do práce na vynáleze, naše študentky neustále komunikovali s deťmi, informovali ich o práci vysokoškolákov a pri polročnom stretnutí posmeľovali deti k tomu, aby svoj vynález ešte vylepšili.

„Zaujala ma hlavná myšlienka programu, že si každé dieťa zo zapojenej triedy môže navrhnúť svoj vlastný vynález. Páči sa mi, že je dieťa motivované vymýšľať nové veci, a že mu v rámci tohto projektu ukážeme, že slovné spojenie „nedá sa“ u nás nehrá žiadnu rolu,“ odpovedá na otázku prečo sa rozhodla zapojiť do programu študentka učiteľstva pre primárne vzdelávanie, Nikoleta Černotová.

„Veľmi veľa mi do mojej učiteľskej praxe dala aj priama spolupráca s deťmi, v ktorej nešlo iba o bežné vzdelávanie žiakov, ale niečo inovatívne, tvorivé a pre deti veľmi motivačné,“ dodáva Nikoleta.

V októbri 2021 sa spustí už šiesty ročník programu

Ak zvažujete, že by ste sa v novom akademickom roku do programu prihlásili, príďte sa pozrieť na jedno z infostretnutí o programe, ktoré prebehnú online počas mája. Dátumy stretnutí nájdete na webe MyMachine: https://mymachine.​sk/​infostretnutie/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Na Slovensku program MyMachine Slovakia zastrešuje od roku 2016 Karpatská nadácia.

Tento projekt sa realizuje aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

obrázok
obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)