Dátum: 25. 8. 2021, pred tromi rokmi

Dovoľujeme si Vás informovať o novom trojmesačnom bezplatnom programe pre mladých ľudí vo veku 17 – 28 rokov s názvom Protikorupčná akadémia. Cieľom programu je odovzdať mladým ľuďom vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým môžu byť aktívni v boji proti korupcii vo svojom meste či obci.

Účastníci získajú know­‑how potrebný na protikorupčný boj, investigatívnu prácu, verejnú kontrolu, alebo vytváranie kreatívnych kampaní či osvetových podujatí.

Počas celých troch mesiacov budú na akadémii participovať odborní garanti, ktorí sú zároveň partnermi programu: spravodajský portál Aktuality, Investigatívne centrum Jána Kuciaka, advokátska kancelária AGM partners, Akadémia kritického myslenia, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, reklamná agentúra Diorama.

Akadémia otvorí svoje brány začiatkom októbra. Čas na zaslanie prihlášky je do 8. septembra. Z uchádzačov vyberieme 25 najlepších. Podrobnejšie info spolu s prihláškou nájdete na webe: https://komunita.​zastavmekorupciu.​sk/​akademia/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Aktuálne informácie nájdete aj na našich sociálnych sieťach – Facebook otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) / Instagram otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).