Katedra zorganizovala nasledujúce vedecké konferencie a semináre:

2022 Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 16. 6. 2022.
Ako rozlíšime konšpiračné teórie?, Aula Pazmaneum, Univerzitné nám. 1, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 29. 9. 2022.
2020 Kresťanský disent ako priestor pre výchovu a vzdelávanie slobodného človeka v období komunizmu, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 29. 5. 2020.
2019 Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. storočia, medzinárodné sympózium, Smolenický zámok – Kongresové centrum SAV, Smolenice, 17. – 18. 10. 2019. 
ikonaPozvánka 174,74 kB (170,64 KiB), 23. 10. 2019 
ikonaInvitation 167,36 kB (163,44 KiB), 23. 10. 2019 
ikonaProgram 211,70 kB (206,74 KiB), 23. 10. 2019 
ikonaProgramme 226,55 kB (221,24 KiB), 23. 10. 2019 
ikonaZborník abstraktov 633,92 kB (619,07 KiB), 23. 10. 2019 
ikona(obal zborníka abstraktov) 1,16 MB (1,11 MiB), 23. 10. 2019
Juvenilia Paedagogica 2019. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 1. 2. 2019. 
Pozvánka. 
ikonaPlagát. 180,76 kB (176,52 KiB), 14. 1. 2019
2018 Relationality in Education of/towards Morality / Relacionalita vo výchove (k) mravnosti, medzinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 23. 11. 2018. 
ikonaPozvánka. 718,52 kB (701,68 KiB), 28. 10. 2018 
ikonaInvitation. 690,86 kB (674,67 KiB), 28. 10. 2018 
ikonaProgram konferencie. 539,43 kB (526,79 KiB), 5. 11. 2018 
ikonaConference Programme. 545,52 kB (532,74 KiB), 5. 11. 2018
Juvenilia Paedagogica 2018. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 3. 2. 2018. 
ikonaPozvánka. 354,23 kB (345,93 KiB), 19. 1. 2018 
ikonaPlagát. 782,90 kB (764,55 KiB), 19. 1. 2018 
ikonaProgram konferencie. 482,50 kB (471,19 KiB), 7. 2. 2018 
ikonaZborník príspevkov. 2,88 MB (2,74 MiB), 24. 1. 2019
2017 Vitálna škola, odborná konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 4. 10. 2017. 
ikonaPlagát. 1,30 MB (1,24 MiB), 19. 9. 2017
Inkluzívna práca s mládežou, workshop, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 4. 10. 2017. 
ikonaPlagát. 576,49 kB (562,98 KiB), 19. 9. 2017 
ikonaProgram. 488,17 kB (476,73 KiB), 19. 9. 2017
Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca 2. svetovej vojny po obdobie normalizácie, vedecké kolokvium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 22. 9. 2017. 
ikonaPozvánka. 244,83 kB (239,09 KiB), 31. 8. 2017 
ikonaProgram. 277,83 kB (271,32 KiB), 31. 8. 2017
Juvenilia Paedagogica 2017. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 3. 2. 2017. 
ikonaPozvánka. 511,05 kB (499,07 KiB), 12. 1. 2017 
ikonaProgram konferencie. 580,42 kB (566,81 KiB), 8. 3. 2017 
ikonaZborník abstraktov. 589,82 kB (575,99 KiB), 8. 3. 2017
2016 Kontinentálna pedagogika – jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike, medzinárodné sympózium, Smolenický zámok – Kongresové centrum SAV, Smolenice, 17. – 18. 10. 2016. 
ikonaPozvánka 402,36 kB (392,93 KiB), 30. 8. 2016 
ikonaInvitation 396,76 kB (387,46 KiB), 30. 8. 2016 
ikonaConference Programme 167,36 kB (163,43 KiB), 30. 9. 2016 
ikonaConference Programme and Abstracts 617,56 kB (603,09 KiB), 9. 3. 2017
Multidimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej edukácii, medzinárodná vedecká konferencia, Smolenický zámok – Kongresové centrum SAV, Smolenice, 5. – 6. 5. 2016. 
ikonaPozvánka 395,09 kB (385,83 KiB), 19. 4. 2016 
ikonaInvitation 1,01 MB (983,22 KiB), 4. 4. 2016 
ikonaProgram konferencie 527,58 kB (515,21 KiB), 25. 4. 2016 
ikonaConference Programme 526,66 kB (514,31 KiB), 26. 4. 2016 
ikonaZborník abstraktov/Abstract Book 520,95 kB (508,74 KiB), 1. 5. 2016
Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska perspektíva, medzinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2. 5. 2016. 
ikonaProgram konferencie. 69,47 kB (67,84 KiB), 22. 4. 2016 
ikonaPlagát. 7,60 MB (7,25 MiB), 22. 4. 2016
Juvenilia Paedagogica 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 5. 2. 2016. 
ikonaProgram konferencie. 375,81 kB (367,00 KiB), 11. 3. 2016
2015 Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Medzinárodné sympózium. Aula Pazmaneum, FZSP Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 15. 10. 2015. 
ikonaProgram konferencie. 333,50 kB (325,69 KiB), 11. 3. 2016
Juvenilia Paedagogica 2015. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 6. 2. 2015. 
ikonaProgram konferencie. 310,02 kB (302,76 KiB), 11. 3. 2016
Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, vedecké kolokvium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 4. 2015. 
ikonaProgram konferencie. 288,29 kB (281,53 KiB), 10. 4. 2015
2014 Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v medzivojnovom období, vedecké kolokvium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 24. 10. 2014. 
ikonaProgram konferencie. 287,42 kB (280,68 KiB), 3. 12. 2014
Ďuričove dni, medzinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2. – 3. 10. 2014. 
ikonaPozvánka. 969,04 kB (946,33 KiB), 13. 11. 2014 
ikonaProgram konferencie. 257,62 kB (251,58 KiB), 14. 11. 2014 
ikonaZborník abstraktov. 686,69 kB (670,60 KiB), 3. 12. 2014
Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields, slávnostná prezentácia knihy, Trnava, 24. 4. 2014. 
ikonaPozvánka. 199,74 kB (195,06 KiB), 1. 5. 2014
Juvenilia Paedagogica 2014. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 14. 2. 2014. 
ikonaProgram. 305,55 kB (298,39 KiB), 12. 2. 2014
2013 Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy, vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, Aula Pazmaneum, FZSP Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 11. 11. 2013. 
ikonaProgram. 305,55 kB (298,39 KiB), 12. 2. 2014
Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve, medzinárodná vedecká konferencia, Kongresové centrum SAV, Smolenice, 3. – 4. 10. 2013. 
ikonaPozvánka. 268,41 kB (262,12 KiB), 27. 6. 2013 
ikonaInvitation. 265,31 kB (259,09 KiB), 27. 6. 2013 
ikonaProgram konferencie. 209,33 kB (204,43 KiB), 2. 10. 2013 
ikonaConference Programme. 206,56 kB (201,72 KiB), 2. 10. 2013 
ikonaZborník abstraktov. 470,18 kB (459,16 KiB), 3. 12. 2014
Juvenilia Paedagogica 2013. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská konferencia s medzinárodnou účasťou, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 8. 2. 2013. 
ikonaProgram. 305,63 kB (298,46 KiB), 19. 2. 2014
2012 Workshop Staroveký Rím zblízka. 
ikonaProgram. 346,55 kB (338,43 KiB), 1. 3. 2013
Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie, medzinárodná vedecká konferencia, Smolenický zámok, 26. – 27. 4. 2012. 
ikonaPozvánka. 445,17 kB (434,74 KiB), 10. 1. 2012 
ikonaProgram konferencie. 194,59 kB (190,03 KiB), 1. 3. 2013 
ikonaKonferenzprogramm. 172,37 kB (168,33 KiB), 1. 3. 2013
Juvenilia Paedagogica 2012. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská konferencia s medzinárodnou účasťou, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 9. 2. 2012. 
ikonaProgram. 190,75 kB (186,28 KiB), 19. 2. 2014
2011 Retrospektíva a perspektívy psychológie ľudí s postihnutím na Slovensku, sympózium organizované pri príležitosti životného jubilea profesora Ladislava Požára v Aule Pazmaneum Trnavskej univerziy v Trnave, Trnava, 27. 5. 2011. 
ikonaPozvánka. 286,63 kB (279,92 KiB), 15. 4. 2011
Juvenilia Paedagogica 2011. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, úvodný ročník študentskej vedeckej konferencie konanej v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 2. 2011. 
ikonaPozvánka. 110,39 kB (107,80 KiB), 14. 2. 2011 
ikonaProgram. 356,73 kB (348,37 KiB), 14. 2. 2011
2010 Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole, medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity v dňoch 25. – 26. novembra 2010 v priestoroch Kaštieľa Jaslovské Bohunice pri Trnave. 
ikonaPozvánka. 1,21 MB (1,16 MiB), 9. 9. 2010 
ikonaProgram konferencie. 232,86 kB (227,40 KiB), 14. 11. 2014 
ikonaZborník abstraktov. 234,06 kB (228,58 KiB), 14. 11. 2014
Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity, Smolenický zámok, 28. – 29. 10. 2010. 
ikonaPozvánka. 933,38 kB (911,50 KiB), 31. 3. 2010 
ikonaInvitation. 859,14 kB (839,00 KiB), 31. 3. 2010 
ikonaConference Programme. 295,47 kB (288,55 KiB), 15. 11. 2010 
ikonaProgram konferencie. 308,25 kB (301,03 KiB), 15. 11. 2010 
ikonaZborník abstraktov. 567,32 kB (554,03 KiB), 3. 12. 2014
Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity, Smolenický zámok, 8. – 9. 4. 2010. 
ikonaPozvánka. 523,26 kB (511,00 KiB), 4. 11. 2009 
ikonaKonferenzprogramm. 248,32 kB (242,50 KiB), 15. 11. 2010 
ikonaProgram konferencie. 256,51 kB (250,50 KiB), 15. 11. 2010
2009 ikonaEtnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike, 13,31 MB (12,70 MiB), 14. 2. 2011 sympózium k Európskemu roku kreativity a inovácií. 
ikonaProgram. 3,50 MB (3,34 MiB), 25. 3. 2009 
Zborník abstraktov – ikonaobálka, 144,11 kB (140,73 KiB), 7. 5. 2009 
ikonatexty. 261,82 kB (255,69 KiB), 13. 5. 2009 
Bližšie info na www.​muzikoterapia.​eu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
2008 Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 
ikonaProgram. 250,27 kB (244,41 KiB), 30. 9. 2008 
ikonaPlagát. 1,68 MB (1,60 MiB), 30. 9. 2008
Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe, medzinárodné sympózium, Trnava, 4. 4. 2008. 
ikonaProgram. 325,59 kB (317,96 KiB), 21. 5. 2008 
ikonaZborník anotácií. 386,04 kB (377,00 KiB), 21. 5. 2008
2007 Pedagogika voľného času – teória a prax, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Trnava, 25. – 26. 10. 2007. 
ikonaProgram konferencie. 202,55 kB (197,80 KiB), 23. 10. 2007
2004 Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania, vedecko­‑odborný seminár, jeseň 2004.
2002 Etika a etická výchova v školách, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou zorganizovaná z príležitosti 10. výročia znovuobnovenia TU v Trnave.