Dátum: 16. 7. 2022, predminulý rok, aktualizované: 22. 8. 2022, predminulý rok

AKO ROZLÍŠIME KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE?

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná

pod záštitou pani Natálie Milanovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky

a pána prof. PaedDr. René Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave

pri príležitosti 30. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Konferencia je výstupom z riešenia vedeckého projektu

KEGA 016TTU­‑4/2021 Program duchovného sprevádzania pre vysokoškolských učiteľov.

 

obrázok

Dátum a miesto konania

29. 9. 2022  I  9:00

Aula Pazmaneum  I  Univerzitné nám. 1  I  Trnava

 

Organizátori

Trnavská univerzita v Trnave  I  Pedagogická fakulta  I  Katedra pedagogických štúdií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  I  cirkevný odbor

Univerzita Karlova v Prahe  I  Husitská teologická fakulta  I  Katedra religionistiky

 

Cieľ konferencie

Konšpiračné teórie patria medzi tie akútne spoločensko­‑kultúrne výzvy, ktoré si pre svoju celospoločenskú závažnosť vyžadujú neodkladnú odpoveď odborníkov, politikov, médií a verejnosti. Hlavným cieľom stretnutia odborníkov na medzinárodnej úrovni je navrhnúť možnosti prevencie konšpiracionizmu v rôznych oblastiach spoločenského života, vrátane štátnej správy, vzdelávacieho systému, tretieho sektora, cirkví a náboženských spoločností a to na platforme zjednotenej spoločnou spoločenskou zodpovednosťou štátnej správy, akademického prostredia a občianskej spoločnosti.

 

PROGRAM KONFERENCIE

 

Otvorenie  I  9:00 – 9:30

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.  I  rektor Trnavskej univerzity v Trnave

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.  I  dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

PhDr. Radovan Čikeš, PhD.  I  riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Plenárny blok  I  9:30 – 12:00

Gemma Simonds Ph.D., CJ  I  Director  I  Religious Life Institute at the Margaret Beaufort Institute of Theology  I  Cambridge,UK – Conspiracy Theories and Ignatian Discernment

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, PhD.  I  vedúci katedry religionistiky  I  HTF Univerzity Karlovej v Prahe – Konspiracismus jako implicitní náboženství

Mgr. Kateřina Hlaváčová  I  HTF Univerzity Karlovej v Prahe – Moderní apokalyptický konspiracismus: proměna konspiračních představ uvnitř křesťanského světa od dob osvícenství po současnost

doc. ThDr. Radovan Šoltés, PhD.  I  GTF Prešovskej univerzity v Prešove – Rozlišovanie hnutí podľa Ignáca z Loyoly a práca s myšlienkovými podnetmi konšpiračného typu

 

Panelový blok  I  12:30 – 14:00

Moderuje   Mgr. Imrich Gazda, PhD.  I  novinár, publicista

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.  I  cirkevný historik  I  Katolícka univerzita  I  Teologická fakulta

PhDr. Martin Korčok, PhD.  I  riaditeľ  I  Múzeum holokaustu v Seredi

PhDr. Jozef Lenč, PhD.  I  politológ  I  Islamská nadácia na Slovensku

Mgr. Vladimír Bahna, PhD.  I  religionista  I  SAV  I  Ústav etnológie a sociálnej antropológie

 

Vedecký výbor

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, PhD.

 

Organizačný výbor

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

Mgr. Lucia Grešková, PhD.

Mgr. Alexandra Lengyelová

Bc. Lenka Bachratá

Bc. Samuel Kosmál

Bc. Viktória Plánková

Bc. Erika Sovíková

Bc. Alexandra Sýkorská

Bc. Michaela Tejbusová

 


obrázok obrázok obrázok obrázok