Vyhrňme si rukávy

la main à la pâte©

 

CIELE A ETAPY PROJEKTU

PRINCÍPY PROJEKTU

KALENDÁR AKCIÍ

MODULY PROJEKTU

PARTNERI PROJEKTU

MATERIÁLY K VÝUČBE

ODBORNÉ INFORMÁCIE

ŠKOLY V EXPERIMENTE

DISKUSIA

KONTAKTY

FOTOGALÉRIA

 

 

 

Na stránkach sa pracuje

Kontext projektu

Projekt Vyhrňme si rukávy vznikol v roku 1995 z iniciatívy profesora GEORGESA CHARPAKA, držiteľa Nobelovej ceny za fyziku z roku 1992. Je určený pre základnú školu a zameriava sa na podporu vyučovania prírodných vied založeného na postupe vedeckého skúmania, ktoré uprednostňuje získavanie vedomostí cestou bádania, experimentov a diskusie.

Učiteľ spresní preberanú tematiku podľa rozhovorov so žiakmi a podľa učebných osnov. Žiaci sami stanovujú hypotézy a navrhujú vlastné postupy riešenia problému, dohodnú sa na spoločnom postupe, konfrontujú svoje výsledky, a tak hľadajú odpovede na položené otázky. Cestu hľadania, ktorou prešli, zaznamenávajú individuálne aj v skupinách písomným, alebo grafickým prejavom v zošite pokusov.

Úvodná časť projektu je zameraná na presnosť a adaptáciu skúseností s projektom La main á la pâte vo vyučovaní prírodovedy na troch základných školách v Trnave. Garantom projektu (experimentálneho overovania metódy) je Štátny pedagogický ústav.

Skúsenosti budú súčasťou aktivity a doplnkom k ostatným formám vzdelávania, ktoré organizuje PSA Peugeot Citroën na Slovensku.

Obsah stránok podlieha autorským právam prispievateľov. Komerčné využitie materiálov je možné len so súhlasom autora.