Fotogaléria

z realizácie projektu na Slovensku

 

Vyučovanie v triede

Kurz prírodovedného vzdelávania v Modre - Harmónii (jún 2006)