Moduly projektu

prebiehajúce a plánované

 

 

návrhy modulov

ČAS (.doc)

CYKLUS STROMU (doc.)

 

 

Plán práce pre 1. ročník ZŠ (vypracovala Mgr. Dagmar Halušová)

Organizácia obsahu vyučovania sa riadi všeobecnými záväznými učebnými osnovami, pričom vzhľadom na aplikáciu metodiky Vyhrňme si rukávy boli témy učebných osnov pre 1. ročník ZŠ (po dohode so Štátnym pedagogickým ústavom) rozšírené o nasledovné:

  • september - október: téma Čas

  • november - december - téma Cyklus stromu

  • január - február: téma Voda

  • marec - apríl: téma Hmota

  • máj - jún: téma Semeno a rastlina

Na obsahu stránky sa pracuje

Ďalšie informácie