Odborné informácie

články, prezentácie a publikácie

 

Kontakty

Články:

Progresívne smerovanie vyučovania prírodovedných predmetov v medzinárodnom projekte "Vyhrňme si rukávy".(pdf.)

Algoritmus prírodovedného vzdelávania v projekte "Vyhrňme si rukávy" v elementárnom vzdelávaní. (pdf.)

Pollen - celoeurópsky projekt rozvoja primárneho prírodovedného vzdelávania (Inšpirácia k tvorbe systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov na Slovensku). Smolenice 2008. (.doc)

Modifikácia individuálnej koncepcie na základe skúseností z realizácie projektu "Vyhrňme si rukávy" Smolenice 2008 (.doc)

Environmentálna výchova v obsahovej náplni predmetov Prvouka a Prírodoveda v projekte "Vyhrňme si rukávy" (pdf.)

„Vyhrňme si rukávy“ – francúzsky projekt „La main á la pâte“ v trnavskom regióne(.doc)

Biologické témy v projekte integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov La main á la pâte(.doc)

Prezentácia projektu na medzinárodnej konferencii o prírodovednom vzdelávaní v Smoleniciach v máji 2005 (.ppt)

Prezentácia vzdelávacieho systému SR (.ppt)

Prezentácia projektu na konferencii v Turčianskych Tepliciach - Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej gramotnosti (pdf.)

Konštruktivistické prístupy aplikované v primárnom prírodovednom vzdelávaní - rozprava o vplyve metodiky Vyhrňme si rukávy na preskupenie vzdelávacích kompetencií vo vyučovaní prírodných vied - príspevok na medzinárodnej konferencii v Brne 2006 (.pdf)in English

 

Odkazy:

Terénne pracovisko prírodovedného vzdelávania v Modre - Harmónii (Harmanček)(.pdf)

Harmonogramy a cenník Harmančeku v Modre - Harmónii(.doc)

Dôležité informácie pri objednávaní pobytov v Harmančeku(.doc)

List rodičom(.doc)