Georges Charpak

nositeľ Nobelovej ceny za fyziku

 

 

 

Na obsahu stránky sa pracuje

Georges Charpak, ktorý získal Nobelovu cenu za fyziku za rok 1992 sa výrazne pričinil k rozvoju detekčných zariadení mikročastíc. Podrobne študovl ionizačné procesy v plynoch a objavil "vláknitú" komoru, plynom vyplnený detektor s husto rozmiestnenými vláknami, ktoré získavajú signály z okolia ionizovaných bodov, ktorými detekované častice prechádzajú. Vláknová komora a ďalšie zariadenia ako sú komora s časticovou projekciou a niekoľko veľkých vláknitých komôr kombinovaných so scintilátormi a detektormi Čerenkovovho žiarenia vytvárajú zložité detekčné systémy, pomocou ktorých je možné študovať extrémne riedke stavy (napríklad vznik ťažkého kvarku).

 

 

Späť na úvodnú stránku