Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúca katedry prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 624 551 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Zástupkyňa vedúcej katedry PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Tajomníčka katedry PaedDr. Janette Gubricová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Sekretariát Silvia Mrvová 623 550 adresa elektronickej pošty
Študijný po­rad­ca pre štu­dij­né… Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Študijná po­rad­ky­ňa a… PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Študijný po­rad­ca pre štu­dij­né… Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrová správky­ňa systému MAIS PaedDr. Janette Gubricová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Zástupkyňa vedúcej katedry PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Profesori
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 624 551 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Docenti
doc. PaedDr. Naďa Bizová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. 618 559 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 618 559 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Odborní asistenti
Mgr. Eva Bačkorová, PhD. 618 559 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
PhDr. Andrea Baranovská, PhD. 620 556 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Patrik Havan, PhD. 618 559
PhDr. Peter Kusý, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Romana Martincová, PhD. 618 559 adresa elektronickej pošty
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Externí zamestnanci
Mgr. Jana Balážová, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty
Mgr. Mária Kolesárová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. 620 556 adresa elektronickej pošty
Ing. Jana Valentovičová 626 568 adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Annamária Adamčíková 626 568 adresa elektronickej pošty
Mgr. Alexandra Lengyelová 626 568 adresa elektronickej pošty
Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová 626 568 adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
Mgr. Elsheba Akinyi adresa elektronickej pošty
Mgr. Peter Jendryščík adresa elektronickej pošty
PaedDr. Adriana Lančaričová adresa elektronickej pošty
Mgr. Jozef Sopoliga adresa elektronickej pošty