Acta Facultatis

Táto stránka je archívom Zborníka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – Acta Facultatis, ktorý vychádzal v rozmedzí rokov 1997 až 2016. Ročníky 1997 až 2002 sú uložené v tlačenej podobe v archíve knižnice Trnavskej univerzity.

Bol to recenzovaný domáci vedecký zborník, ktorý vydávala a rozširovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Vychádzal raz ročne a vydané čísla (prístupné nižšie) obsahujú pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.

Od roku 2017 vydáva fakulta nový recenzovaný časopis vedeckých a odborných príspevkov Scientia et Eruditio.