Zborník Pedagogickej fakulty TU

ACTA

FACULTATIS PAEDAGOGICAE

UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

obrázok

TRNAVA 2003

ikonaSéria B – Prírodné vedy 1,04 MB (1015,26 KiB), 6. 5. 2004

ikonaSéria C – Matematika, fyzika, informatika 1,39 MB (1,33 MiB), 28. 4. 2004

ikonaSéria D – Vedy o výchove a vzdelávaní 1,24 MB (1,18 MiB), 4. 5. 2004

 

Zborník Pedagogickej fakulty TU (Zborník PdF TU) je recenzovaný domáci vedecký časopis, ktorý vydáva a rozširuje PdF TU. Vychádza raz ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.