Zborník Pedagogickej fakulty TU

ACTA

FACULTATIS PAEDAGOGICAE

UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

obrázok

TRNAVA 2010

Séria C – Matematika, fyzika, informatika otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

ikonaSéria D – Vedy o výchove a vzdelávaní 2,19 MB (2,09 MiB), 28. 4. 2011

 

Zborník Pedagogickej fakulty TU (Zborník PdF TU) je recenzovaný domáci vedecký časopis, ktorý vydáva a rozširuje PdF TU. Vychádza raz ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.