Zborník Pedagogickej fakulty TU

ACTA

FACULTATIS PAEDAGOGICAE

UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

obrázok

TRNAVA 2005

ikonaSéria A – Philologica 555,24 kB (542,22 KiB), 22. 2. 2006

ikonaSéria B – Prírodné vedy 533,18 kB (520,68 KiB), 22. 2. 2006

Séria C – Matematika, fyzika, informatika otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

ikonaSéria D – Vedy o výchove a vzdelávaní 734,18 kB (716,97 KiB), 2. 6. 2006

 

Zborník Pedagogickej fakulty TU (Zborník PdF TU) je recenzovaný domáci vedecký časopis, ktorý vydáva a rozširuje PdF TU. Vychádza raz ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.