Zborník Pedagogickej fakulty TU

ACTA

FACULTATIS PAEDAGOGICAE

UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

obrázok

TRNAVA 2007

ikonaSéria A – Philologica 810,39 kB (791,40 KiB), 12. 12. 2007

ikonaSéria B – Prírodné vedy 1,53 MB (1,46 MiB), 14. 1. 2008

Séria C – Matematika, fyzika, informatika otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

ikonaSéria D – Vedy o výchove a vzdelávaní 540,26 kB (527,60 KiB), 30. 4. 2008

 

Zborník Pedagogickej fakulty TU (Zborník PdF TU) je recenzovaný domáci vedecký časopis, ktorý vydáva a rozširuje PdF TU. Vychádza raz ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.