Zborník Pedagogickej fakulty TU

ACTA

FACULTATIS PAEDAGOGICAE

UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

obrázok

TRNAVA 2004

ikonaSéria B – Prírodné vedy 485,39 kB (474,01 KiB), 24. 2. 2005

ikonaSéria C – Matematika, fyzika, informatika 715,47 kB (698,70 KiB), 1. 4. 2005

ikonaSéria D – Vedy o výchove a vzdelávaní 1,07 MB (1,02 MiB), 23. 3. 2005

 

Zborník Pedagogickej fakulty TU (Zborník PdF TU) je recenzovaný domáci vedecký časopis, ktorý vydáva a rozširuje PdF TU. Vychádza raz ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.