Zborník Pedagogickej fakulty TU

ACTA

FACULTATIS PAEDAGOGICAE

UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

obrázok

TRNAVA 2011

ikonaSéria A – Philologica 739,68 kB (722,34 KiB), 14. 6. 2011

Séria C – Matematika, fyzika, informatika otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Séria D – Vedy o výchove a vzdelávaní otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

ikonaSuplement – Séria D – Vedy o výchove a vzdelávaní 1,28 MB (1,22 MiB), 2. 9. 2011

 

Zborník Pedagogickej fakulty TU (Zborník PdF TU) je recenzovaný domáci vedecký časopis, ktorý vydáva a rozširuje PdF TU. Vychádza raz ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.