Zborník Pedagogickej fakulty TU

ACTA

FACULTATIS PAEDAGOGICAE

UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

obrázok

TRNAVA 2009

ikonaSéria A – Philologica 441,93 kB (431,57 KiB), 29. 9. 2009

ikonaSéria B – Prírodné vedy 3,40 MB (3,24 MiB), 19. 10. 2009

Séria C – Matematika, fyzika, informatika otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

ikonaSéria D – Vedy o výchove a vzdelávaní 5,01 MB (4,77 MiB), 5. 2. 2010

 

Zborník Pedagogickej fakulty TU (Zborník PdF TU) je recenzovaný domáci vedecký časopis, ktorý vydáva a rozširuje PdF TU. Vychádza raz ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.