Zborník Pedagogickej fakulty TU

ACTA

FACULTATIS PAEDAGOGICAE

UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

obrázok

TRNAVA 2016

ikonaSéria B – prírodné vedy 1,33 MB (1,27 MiB), 17. 2. 2017

Séria D – vedy o výchove a vzdelávaní otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Zborník Pedagogickej fakulty TU (Zborník PdF TU) je recenzovaný domáci vedecký časopis, ktorý vydáva a rozširuje PdF TU. Vychádza raz ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.