7 Údržba

Vykonávajú sa úpravy v databáze v reakcii na nové požiadavky alebo zmenené/upravené používateľské podmienky ako napríklad vyššie zaťaženie.

Údržba zahŕňa všeobecnú údržbu ako je optimalizácia tabuliek, pridávanie a odstraňovanie používateľov, zmena hesiel, zálohovanie údajov a ich obnova zo záloh v prípade zlyhania systému. V tejto fáze sú takisto upravované a implementované nové požiadavky (napríklad tvorba nových tabuliek prípadne atribútov) [1].

V prípade, keď nastane dramatický nárast objemu údajov alebo sa vyskytnú nové zdroje údajov vo väčšom množstve a náklady na údržbu by prerástli hodnotu nákladov na vytvorenie nového DBS, nastáva koniec prevádzky takéhoto systému, vzniká proces vývoja nového, modernejšieho DBS a teda nastáva fáza novej analýzy organizácie [1].

Zhrnutie 7. kapitoly

Údržba DBS zahŕňa všeobecnú údržbu ako je optimalizácia tabuliek, pridávanie a odstraňovanie používateľov, zmena hesiel, zálohovanie údajov a ich obnova zo záloh v prípade zlyhania systému.

Otázka na zopakovanie

  1. Čo sa vykonáva vo fáze údržby databázového systému?

Doplňujúci materiál ku štúdiu

obrázok

Obrázok 17. Diagram životného cyklu databázového systému [1].