Autor:   © Ing. Milan Štrbo, PhD.
 
Recenzenti:   prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
    Ing. Katarína Pribilová, PhD.
 
Dokument neprešiel jazykovou úpravou.
Typografia a zalamovanie:   Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.
 
© 2020 Katedra matematiky a informatiky 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 
  
Všetky práva vyhradené. 
Žiadna časť tejto učebnice nesmie byť v akejkoľvek forme 
publikovaná ani kopírovaná bez písomného súhlasu vydavateľa.
 
ISBN 978‑80‑568‑0342‑4   obrázok

 

O autorovi

Ing. Milan Štrbo, PhD. (nar. 1986) ukončil v roku 2011 štúdium 2. stupňa vysokej školy na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore informatizácia a automatizácia v priemysle. Následne pokračoval vo svojom doktorandskom štúdiu na rovnakej fakulte, kde v roku 2014 ukončil štúdium a získal titul PhD. Po ukončení doktorandského štúdia začal pracovať ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde pôsobí na katedre matematiky a informatiky až doteraz.

 

Favicon made by catkuro otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) from www.flaticon.com otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).