Medzinárodné vzťahy

12. 10. 2022, predminulý rok, aktualizované: 28. 10. 2022, predminulý rok

Podávanie žiadostí bolo predĺžené do 7. novembra 2022. Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné…čítať viac »

21. 10. 2022, predminulý rok, aktualizované: 28. 10. 2022, predminulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí! Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov doktorandského stupňa…čítať viac »

21. 10. 2022, predminulý rok

Na akademický rok 2022/2023 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

12. 10. 2022, predminulý rok

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci…čítať viac »

14. 10. 2021, pred tromi rokmi

SAIA, n. o. Vás pozýva na webinár Rusko: štipendiá na štúdium a výskum 20. októbra 2021 (streda) o 1…čítať viac »

24. 9. 2021, pred tromi rokmi

Vážené dámy, Vážení páni, milí priatelia ruského jazyka,   dovoľujeme si Vás informovať, že na základe…čítať viac »

24. 9. 2021, pred tromi rokmi

11. októbra 2021 (pondelok) o 14:00 hod.čítať viac »

24. 9. 2021, pred tromi rokmi

28. októbra 2021 (štvrtok) o 15:00 hod.čítať viac »

24. 9. 2021, pred tromi rokmi

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na rok 2022, resp. na akademický rok 2022/2023 Typ…čítať viac »

10. 9. 2020, pred štyrmi rokmi

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na akademický rok 2021/2022 Typ štipendijného programu…čítať viac »

16. 4. 2020, pred štyrmi rokmi

Vážení absolventi, milí doktorandi, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne…čítať viac »

14. 2. 2019, pred piatimi rokmi

Oslovili nás z medzinárodnej náborovej spoločnosti Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii v Španielsku…čítať viac »

4. 6. 2018, pred niekoľkými rokmi

6. 6. 2018, 10:00, zasadacia miestnosť dekana PdF TU v Trnave, Felipe Aravena Castillo, School of Education…čítať viac »

29. 5. 2018, pred niekoľkými rokmi

Místo stáže Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci Stonožka…čítať viac »

8. 12. 2017, pred niekoľkými rokmi

Prípravné stáže na úspešné štúdium vo francúzštine   Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny?  Budete…čítať viac »

30. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi

Dávame do pozornosti slovenským študentom a absolventom univerzít pedagogického odboru slovenského jazyka…čítať viac »

15. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 16. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi

Pre akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

29. 9. 2017, pred niekoľkými rokmi

Na akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

9. 9. 2017, pred niekoľkými rokmi

Sú to dva roky, čo naša fakulta nadviazala spoluprácu s Pedagogickou fakultou Štátnej univerzity v Semarangu…čítať viac »

18. 1. 2017, pred niekoľkými rokmi

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium je 28. február 2017.čítať viac »

14. 10. 2016, pred niekoľkými rokmi

Aktuálne číslo univerzitného časopisu University of Scranton informuje o spolupráci s členmi katedry…čítať viac »

V novembri 2013 Európsky parlament schválil nový program EU Erasmus+, ktorý zahŕňa oblasť vzdelávania…čítať viac »