Dátum: 24. 9. 2021, pred tromi rokmi

obrázok

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka 
na rok 2022, resp. na akademický rok 2022/2023

Typ štipendijného programu Uzávierka žiadostí
Letné jazykové kurzy
Štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov VŠ v lete 2022 1. december 2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Študijné štipendiá
Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín (10 – 24 mesiacov) 15. november 2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Štipendiá na štúdium a výskum v oblasti nemeckého jazyka, histórie a kultúry nemeckej menšiny (1 – 6 mesiacov) 15. november 2021 a 30. jún 2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Výskumné štipendiá
Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov) 15. november 2021 a 2. máj 2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 12 mesiacov) 15. november 2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských programov (cotutelle; maximálne 24 mesiacov) 15. november 2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace) 15. november 2021 a 2. máj 2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace) 15. november 2021 a 2. máj 2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Štipendiá na štúdium a výskum v oblasti nemeckého jazyka, histórie a kultúry nemeckej menšiny (1 – 6 mesiacov) 15. november 2021 a 30. jún 2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Umelecké štipendiá
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra (10 – 24 mesiacov) 30. september 2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba (10 – 24 mesiacov) 27. september 2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore (10 – 24 mesiacov) 2. november 2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film (10 – 24 mesiacov) 30. november 2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 – 3 mesiace) 15. november 2021 a 2. máj 2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Exkurzie
Odborné exkurzie a študentské praxe 1. november 2021, 1. február a 1. máj 2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Bližšie informácie: kristina.sallerova@saia.sk alebo lektorky a lektori DAAD 
web: www.​granty.​saia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (vyhľadať ponuku DAAD) alebo www.​funding­‑guide.​de otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

obrázok