Dátum: 14. 10. 2021, pred tromi rokmi

SAIA, n. o. Vás pozýva na webinár

Rusko: štipendiá na štúdium a výskum

20. októbra 2021 (streda) o 14:00 hod.

Odkaz na pripojenie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

obrázok

 

Program webinára:

 • Programy SAIA;
 • Štipendiá pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do Ruskej Federácie:
 • 1­‑mesačný letný kurz ruského jazyka,
 • 2­‑mesačná jazyková stáž počas vysokoškolského štúdia,
 • 5­‑mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia,
 • až 10­‑mesačný výskumný pobyt,
 • celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody,
 • celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody,
 • celé štúdium na základe Dodatku č. 2 k medzivládnej bilaterálnej dohode vo vedných oblastiach: jadrová energetika a technológie, fyzikálno­‑technické vedy a technológie a základné lekárstvo;

Ako na podávanie žiadosti:

 • on­‑line na stránke SAIA do 30. 11. 2021 23.59 hod.,
 • on­‑line v ruskom systéme najneskôr do 30. 11. 2021 23.59 hod.,
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka).

Viac informácií o štipendiách do Ruska. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Odkaz na podujatie na platforme Facebook. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)