Dátum: 24. 9. 2021, pred tromi rokmi

Vážené dámy, Vážení páni, milí priatelia ruského jazyka,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe informácií z ruskej strany bol termín podávania žiadostí o štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody zmenený.

Nové podmienky podávania žiadosti na štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: https://granty.​saia.​sk/​Pages/​ProgramZoznam.​aspx?​s=​all otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do stanoveného termínu. Následne si uchádzač musí podať žiadosť v SAIA, n. o. do stanoveného termínu uzávierky podávania žiadostí (základnou podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ preukáže, že si podal žiadosť o pobyt v Ruskej federácii podľa podmienok ruskej strany).

 

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody sa predkladá:

 1. cez ruský on­‑line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii (iba on­‑line) 
    

    
 2. cez on­‑line systém SAIA, n. o. (on­‑line aj poštou).

 

Podávanie žiadosti:

 1. cez ruský on­‑line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii:
 1. on­‑line v ruskom systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii na webstránke: https://education­‑in­‑russia.​com/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Do termínu uzávierky najneskôr 31. 10. 2021 23:59 hod.
 1. cez on­‑line systém SAIA, n. o.:
 1. on­‑line na webovej stránke www.​saia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky 9. 11. 2021), a to v prípade, že uchádzač má záujem o príplatok ku štipendiu zo slovenskej strany;
 2. v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka).

 

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody si uchádzači môžu podať pri nasledovných typoch štipendijných pobytov:

Podrobné informácie k podávaniu žiadosti nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o. na webovej stránke www.​saia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).