Juvenilia Paedagogica

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Študentská vedecká konferencia organizovaná Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

Úvodný ročník študentskej vedeckej konferencie.

  • Miesto a dátum konania: Aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 2. 2011