Zoznam študijných poradcov

Študijný program Študijný poradca
animácia výtvarného umenia Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
anglický jazyk a anglofónne kultúry doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.
pedagogika výtvarného umenia Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
predškolská a elementárna pedagogika Mgr. Jana Fúsková, PhD.
predškolská pedagogika doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – bakalárske štúdium Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – magisterské štúdium Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – bakalárske štúdium Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – magisterské štúdium Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
teória jazykového a literárneho vzdelávania – doktorandské štúdium doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednoodborové) doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo biológie v kombinácii doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – bakalárske štúdium doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – magisterské štúdium doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
učiteľstvo informatiky v kombinácii doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo matematiky v kombinácii doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii Mgr. Tomáš Godiš, PhD.
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami