Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Zástupca vedúceho katedry doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Sekretariát Marcela Rapantová 523 540 adresa elektronickej pošty
Študijný po­rad­ca doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrový správ­ca systému MAIS doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrový správ­ca knižnice doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Profesori
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 521 203 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. 525 543 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Docenti
PaedDr. Mária Beláková, PhD., FM doc. 525 543 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. 525 543 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc. 532 561 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Odborní asistenti
Mgr. Angela Hefty, PhD. 521 541 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
MgA. Michal Hefty 521 541 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Tamara Janecová, PhD. 532 561 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Pavel Matejovič, PhD. 532 561 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Marek Mikušiak, PhD. 525 543 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. 532 561 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský 521 541 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Externí zamestnanci
Mgr. Jaroslav Cehlárik 521 541 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Veronika Vojtechovská 521 541 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Interní doktorandi
Mgr. Patrik Miskovics 532 561 adresa elektronickej pošty
Mgr. Štefania Vyskočová 532 561 adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
Zuzana Pavelcová adresa elektronickej pošty
Tomáš Truban