Medzinárodné vzťahy

Katedra pracuje v sieti prestížnych inštitúcií zaoberajúcich sa vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve (ECEC) s pôsobnosťou v USA, Veľkej Británii, Švédsku, Nemecku, Belgicku, Austrálii a inde. Katedra pravidelne realizuje semináre pre študentov a doktorandov s významnými autoritami zo zahraničia. Katedra prijíma študentov z iných zahraničných univerzít v rámci programu Erasmus. Členovia katedry pravidelne hosťujú na zahraničných univerzitách, pravidelná spolupráca funguje napr. s týmito univerzitami:

  • The Education Department, The University of Scranton, USA,
  • Institute of Education, University of London, UK,
  • Department of Education, University of Roehampton, UK,
  • Department of Child and Youth studies, Stockholm university, Sweden,
  • School of Education, University of Newcastle, Australia.

Články

30. 11. 2018, pred niekoľkými rokmi

Medzinárodné partnerstvá univerzít a akademických pracovísk sú už v súčasnosti neodmysliteľnou a nevyhnutnou…čítať viac »

1. 3. 2018, pred niekoľkými rokmi

Vďaka programu Erasmus+ a jeho súčasti, spolupráce s partnerskými neeurópskymi krajinami, získali naše…čítať viac »

6. 2. 2018, pred niekoľkými rokmi

Budovanie siete univerzitných pracovísk je nielen všeobecne zdieľaným imperatívom pre univerzitné prostredie…čítať viac »

6. 2. 2018, pred niekoľkými rokmi

Takmer už trojročná spolupráca našej fakulty s univerzitným a vzdelávacím prostredím v Indonézii, najmä…čítať viac »

9. 9. 2017, pred niekoľkými rokmi

Sú to dva roky, čo naša fakulta nadviazala spoluprácu s Pedagogickou fakultou Štátnej univerzity v Semarangu…čítať viac »

17. 5. 2016, pred niekoľkými rokmi

V Indonézii, v meste Semarang (ostrov Jawa) sa v dňoch 13. a 14. mája 2016 konal tretí ročník medzinárodnej…čítať viac »

22. 1. 2016, pred niekoľkými rokmi

V roku 2015 bolo pri Pedagogickej fakulte TU zriadené Kenské centrum pre štúdiá raného detstva a predškolského…čítať viac »

11. 12. 2013, pred viacerými rokmi

V mesiacoch november a december privítala pedagogická fakulta a v rámci nej katedra školskej pedagogiky…čítať viac »

26. 11. 2013, pred viacerými rokmi

Dňa 18. novembra 2013 sa uskutočnila prednáška hosťujúcej profesorky Dr. Tata Mbugua (The University…čítať viac »

26. 11. 2013, pred viacerými rokmi

Dňa 18. novembra 2013 sa uskutočnil online seminár študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika…čítať viac »