Dátum: 26. 11. 2013, pred viacerými rokmi

Dňa 18. novembra 2013 sa uskutočnil online seminár študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so študentmi predškolskej pedagogiky univerzity v Scrantone (The Scranton University, USA, Pennsylvania) pod vedením profesorky Dr. Tata Mbugua. 
  
obrázok 
obrázok 
obrázok