Dátum: 11. 12. 2013, pred viacerými rokmi

V mesiacoch november a december privítala pedagogická fakulta a v rámci nej katedra školskej pedagogiky významných odborníkov z troch krajín – USA, Ruskej federácie a Turecka.

Katedra dlhodobo spolupracuje s Department of Education, Scranton Univerzity, Pensylvánia USA, ktorý sa zaoberá prípravou predškolských učiteľov a učiteľov primárneho vzdelávania. Reprezentantka tejto inštitúcie, prof. Tata Mbugua navštívila od 14. – 20. 11. 2013 katedru, pričom jej program zahŕňal spoločnú účasť s členmi katedry školskej pedagogiky na odbornej konferencii, stretnutia s predstaviteľmi univerzity a fakulty a hosťujúcu prednášku pre študentov doktorandského štúdia o predškolskom vzdelávaní v USA a Keni.

 

obrázok 
obrázok 
obrázok 
Prednáška prof. Tata Mbugua

 

Pod vedením prof. Mbugua sa uskutočnil aj svojou formou veľmi zaujímavý interaktívny seminár medzi študentmi predškolskej a elementárnej pedagogiky v Trnave a medzi partnerskými študentmi v Scrantone. Tento interaktívny seminár mal podobu online videokonferencie. S partnerskou inštitúciou v Scrantone rozvíja katedra, okrem učiteľských mobilít, aj spoločnú vedeckú, publikačnú a projektovú činnosť.

 

obrázok 
obrázok 
Videokonferencia medzi trnavskými a scrantonskými študentmi

 

Od 3. – 7. 12. 2013 navštívili katedru vedúce pracovníčky jednej z najväčších ruských univerzít, Štátnej pedagogickej univerzity A. N. Herzena, konkrétne dekanka Inštitútu detstva profesorka Nina A. Notkina a vedúca katedry predškolskej pedagogiky prof. Alexander Givivna Ghoghoberidze. Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu katedru predškolskej pedagogiky v celom Rusku. Obe katedry intenzívne spolupracujú na tvorbe spoločného magisterského študijného programu v odbore predškolská pedagogika, ktorý by mal začať fungovať od roku 2015. Obe významné odborníčky okrem stretnutí s reprezentantmi univerzity a fakulty realizovali aj hosťujúcu prednášku pre študentov doktorandského študijného programu školská pedagogika.

 

obrázok 
obrázok 
Prednáška ruských profesoriek

 

Tretiu významnú návštevu predstavuje mesačný výskumný pobyt doktorky Evrim Üstünlüoğlu z Ekonomickej univerzity v Izmire (Turecko), riaditeľky centra cudzích jazykov tamojšej univerzity, ktorá s podporou katedry vykonávala výskum kvality vysokoškolského vzdelávania na pedagogickej fakulte z pohľadu študentov a učiteľov. Údaje získané počas jej výskumného pobytu budú komparované s údajmi získanými na iných univerzitách v zahraničí, čo môže poskytnúť zaujímavý obraz o kvalite a vnímaní vysokoškolského vzdelávania z medzinárodnej perspektívy. Okrem vykonávania svojej výskumnej činnosti prezentovala doktorka Üstünlüoğlu poznatky o školskom systéme v Turecku v rámci kurzu Komparatívnej pedagogiky študentom doktorandského štúdia.

 

obrázok 
Prednáška doktorky Üstünlüoğlu

 

obrázok 
Hostia z Ruskej federácie a Turecka na spoločnej prednáške

 


Text: doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 
Fotodokumentácia: Mgr. Iveta Sedliaková