Dátum: 6. 2. 2018, pred niekoľkými rokmi

Takmer už trojročná spolupráca našej fakulty s univerzitným a vzdelávacím prostredím v Indonézii, najmä cez intenzívne vzťahy s Universitas Negeri Semarang v Centrálnej Jave, stojí pred ďalšími perspektívami a opiera sa o obojstranný záujem. Našu fakultu dňa 1. februára 2018 navštívila diplomatická delegácia z Veľvyslanectva Indonézskej republiky v SR v Bratislave pod vedením Jej excelencie pani veľvyslankyne Adiyatwidi Adiwoso Asmady, aby spolu s dekanom fakulty prof. René Bílikom, prodekankou Dr. Masarykovou, prof. Branislavom Pupalom a doc. Ondrejom Kaščákom vyjadrila podporu tejto spolupráci, detailnejšie sa oboznámila s doterajšími aktivitami v tejto oblasti a aby sme spoločne prerokovali konkrétne projekty a predstavy o blízkej budúcnosti.

obrázok

obrázok

Pani Veľvyslankyňa sa spolu so svojimi kolegami so záujmom oboznámili s históriou a súčasnosťou našej univerzity a fakulty, hlbšie prenikli do širokého spektra našich aktivít vo viacerých oblastiach Indonézie, ktoré doteraz realizoval (a prezentoval) prof. Branislav Pupala a vyjadrili skutočný záujem o rozšírenie tejto spolupráce. Ten sa opiera o všeobecný záujem Indonézie posilniť väzby indonézskeho vzdelávacieho prostredia s európskym svetom a jeho pedagogickými tradíciami. Prerokovali sme nové projekty na spoluprácu v najbližšom období, najmä tie, ktoré sú podporované v rámci programov Erasmus, či už na úrovni mobilít, alebo sieťovania univerzitných pracovísk.

obrázok

obrázok

Z indonézskej strany je tiež záujem o ponuku našich študijných programov v angličtine, aby indonézski študenti mohli prísť študovať na našu univerzitu najmä v rámci magisterských a doktorandských štúdií.