Dátum: 26. 11. 2013, pred viacerými rokmi

Dňa 18. novembra 2013 sa uskutočnila prednáška hosťujúcej profesorky Dr. Tata Mbugua (The University of Scranton) o predprimárnom a primárnom vzdelávaní v USA a Keni. Konala sa v Bratislave v priestoroch Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a poslucháčmi boli študenti spoločného doktorandského študijného programu školská pedagogika z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a ÚVSK SAV. 
  
obrázok 
obrázok 
obrázok